Úvod rytmy pro firmy Skupinové bubnování v rámci team buildingu

Skupinové bubnování v rámci team buildingu

Mnohé team-buildingové aktivity jsou velmi často založeny na soutěžení a v účastnících budí spíše dravost a soutěživost na místo spolupráce a komunikace, kterým mají učit. Naproti tomu skupinové bubnování je přesně to, co firma potřebuje, když chce postavit nový team nebo povzbudit kreativitu a spolupráci v již fungující skupině.

Hraní perkusí nabízí hudební zkušenost, při které můžete upevnit a naplno rozvíjet vztahy ve vašem pracovním kolektivu. Hudba zde funguje jako neverbální prostředek ke komunikace a lidé si skrze ni uvědomují pozitivní přístup k ostatním i k sobě samým. Společné hraní vyžaduje zdravou komunikaci, empatii, naslouchání, pocit sounáležitosti, rovnosti a tolerance mezi lidmi, tedy vlastností, které by měl mít každý z Vašeho týmu. Nevšední společný zážitek podporuje také motivaci, kreativitu a táhnutí za jeden provaz při řešení a plnění stanovených hudebních cílů během společné improvizace, kdy všechny tyto vlastnosti si vaši pracovníci odnesou sebou do běžného pracovního života.

Skupinové bubnování má prokazatelný vliv na:

 

  • Vytvoření úspěšné týmové spolupráce
  • Zvýšení motivace jednotlivců i týmů
  • Zlepšení komunikace v týmu
  • Budovaní jednoty a rozvoj tvořivosti lidí.
  • Budování důvěry v kolektivu
  • Odstraňování překážek a zábran mezi lidmi

 

Co potřebujeme pro realizaci

Vhodná je větší místnost s kobercem a židlemi pro každého účastníka.