GONG & HLAS

Improvizační dílna

GONG & HLAS

Vás zve relaxovat, hrát si, najít svůj přirozený hlas a rozvíjet své vrozené schopnosti k hudbě .

Dílna GONG & HLAS zkoumá možnosti působení zvuku, hudby a především vlastního hlasu na naše fyzické a emoční prožívání v otevřené a vzájemně se podporující skupině lidí.


Práce s celým naším tělem je zásadní, a proto využijeme jednoduché relaxační techniky k maximálnímu uvolnění těla a mysli. Pomocí hluboké relaxace s gongem necháme rozplynout naše starosti a momentální myšlenkové pochody, které nám brání se uvolnit a naladíme se plně k poslechu svého nitra a uvědomění si sebe samého. Jakmile se dostatečně zklidníme, navrátí se nám citlivost, budeme otevřenější a vnímavější pro naši vnitřní hudbu, kterou máme každý v sobě.

Jako muzikoterapeut pracuji s celou řadou lidí, včetně těch, kteří nemají důvěru ve svou schopnost zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. K jejich překvapení častokrát zjistí, že jsou schopni vytvořit nádhernou hudbu pouze pomocí svého hlasu či jednoduše ovladatelných hudebních nástrojů. Tato hudba je bezprostřední a přirozená a nevyžaduje, abychom uměli číst noty či se něčemu učili. Smysl pro harmonii a tvořivost v nás vzniká spontánně při práci ve skupině.

Najednou z ticha a bez předchozího plánování vytváříme „tady a teď “ hudbu s tvarem, intenzitou, melodií a jemností, odrážející aktuální náladu nás všech, spontánní a nikdy se neopakující zvukovou energii, při níž se můžeme cítit příjemně, krásně nebo dokonce i nepříjemně všichni ve stejnou dobu. Budeme rozvíjet svou schopnost naslouchat, zkoumat vliv zvuku a ticha na naše prožívání, a rozvíjet muzikálnost pomocí hlasu a jednoduchých nástrojů.

Čím více se uvolníme a nasloucháme, tím více slyšíme. Čím více slyšíme, tím citlivější jsme v našem projevu a hudebního dialogu s ostatními.

Dílna Vám pomůže najít a rozvíjet Váš autentický hudební hlas a schopnost vytvářet hudbu s ostatními. Je určena pro zájemce o zvuk a sebevyjádření. Mnoho krásně znějících akustických nástrojů bude k dispozici, můžete si však přinést i své vlastní.

Dílna je otevřena pro všechny dospělé, bez ohledu na hudební zázemí a zkušenosti.

 

Radek Štětkář

více info Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  mobil 732 622 702