Dramaterapie

Dramaterapie je záměrné použití dramatických a divadelních postupů, které evokují k prožívání emocí, k získání vnitřní harmonie. Pracuje s fantazií jedince. Při dramaterapii se mohou lidé realizovat, vyzkoušet si řadu věcí resp. prožít sami sebe v situacích, do kterých by se asi nikdy nedostali, tzn. že dramaterapie je především o prožívání. Učí pěstování otevřenosti sebevědomí, odbourávání negativních postojů. Je velmi vhodná pro mentálně postižené jedince, pro práci s dětmi s poruchami chování, nebo z ohrožených rodin, ale i pro ostatní lidi se zájmem o vlastní osobnostní růst, zbavení se stresu a napětí moderní civilizace.

Cílem dramaterapie může být

 

  • získání schopnosti spontánního chování
  • získání schopnosti se uvolnit a zvládnutí kontroly svých emocí
  • zvýšení sociální interakce
  • rozvoj představivosti a koncentrace
  • posílení sebedůvěry a sebeúcty
  • získání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení i možnosti
  • změna nekonstruktivního chování, rozšíření repertoáru rolí pro každodenní život

 

Rádi bychom v nejbližší době pořádali denní i víkendové workshopy dramaterapie pro širokou veřejnost i s přizvanými lektory.

Související články